Schimbări fiscale semnificative în România din 2024

Silvia Truta

6 luni în urmă

Schimbări fiscale semnificative în România din 2024

Anul 2024 va fi un moment de cotitură în peisajul fiscal românesc, aducând cu sine o serie de schimbări semnificative ce vor influența atât mediul de afaceri, cât și pe cetățenii individuali. Noile reglementări fiscale, menite să modernizeze și să eficientizeze sistemul, se reflectă în diverse sectoare, de la impozitarea microîntreprinderilor și până la PFA-uri. Implementarea e-facturii, cu beneficiile sale de transparență și eficiență, va avea un impact pozitiv asupra combaterea evaziunii fiscale și a fraudei TVA. Aceste modificări, deși pot părea complexe la prima vedere, sunt pași esențiali spre un sistem fiscal mai robust și echitabil, subliniind angajamentul României pentru progres și aliniere la standardele europene. Este important ca toți actorii implicați să se adapteze și să se pregătească corespunzător pentru aceste schimbări, asigurând astfel o tranziție armonioasă spre noua eră fiscală.

Hai să le luăm pe rând:

I. Modificări ce afectează SRL-urile

a. Impozitul microîntreprinderilor:

Apare o nouă cotă de impozit pe venit de 3% și mai jos detaliem în ce condiții se aplică:


Se aplică 1% pentru venituri sub 60.000 EUR și 3% pentru venituri peste acest prag sau pentru anumite coduri CAEN.
Dacă în anul 2023 exista o singură cotă de impozitare, respectiv 1%, din anul 2024 vor fi două cote de impozit, respectiv:

∘    1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activitățile menționate mai jos;
∘    3% pentru microîntreprinderile care:
▪    realizează venituri peste 60.000 euro și până în 500,000 euro; sau
▪    desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:

•    5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator,
•    5829 – Activităţi de editare a altor produse software,
•    6201 – Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client),
•    6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,
•    5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată,
•    5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
•    5590 – Alte servicii de cazare,
•    5610 – Restaurante,
•    5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,
•    5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,
•    5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,
•    6910 – Activităţi juridice – numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii,
•    8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală,
•    8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată, 8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică,
•    8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

∘    Limitele fiscale în euro menționate mai sus se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

b. Impozite pe Profit:


O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:


▪    a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
▪    capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
▪    nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.
▪    a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/ sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – „Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
▪    are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3), respectiv în cazul unei microentități înființate în cursul anului, care are obligația de a angaja în termen de 30 de zile de la data înregistrării la Registrul Comerțului. Prin salariat, se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

 • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
 • are asociaţi/ acţionari care deţin peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor." (sursa: Wolters Kluwer)

c. Modificări pentru Dividende

Impozitul rămâne 8%, fără schimbări majore. Indiferent de regimul de impozitare (micro sau impozit pe profit), dacă repartizezi dividende în 2024 vei plăti același impozit pe dividende de 8% aplicat sumei repartizate și plătite ca dividende asociaților firmei. 

 1. Deși dividendele sunt repartizate și plătite asociaților, obligația de a reține și de a plăti impozitul pe dividende revine administratorului firmei! Doar CASS-ul (în cazul în care se depășesc plafoanele legale) se declară prin declarația unică și se plătește de persoana fizică – asociatul care primește dividende.
 2. Dividendele se pot distribui fie anual, fie trimestrial, cu depunerea bilanțului interimar. Ai grijă la felul în care te folosești de banii firmei! Devin ai tăi doar dacă îi scoți ca dividende.
Contribuția CASS aferentă veniturilor din dividende 

Deși CASS-ul aferent veniturilor din activități independente va suferi modificări, pentru veniturile din dividende contribuția CASS rămâne neschimbată. Asta înseamnă că pentru dividendele încasate care depășesc plafoanele legale vei plăti CASS astfel:

 • la nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară (contribuția = 10% x 6 salarii minime)
 • la nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară (contribuția = 10% x 12 salarii minime)
 • la nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt peste 24 de salarii minime brute pe ţară (contribuția = 10% x 24 salarii minime). (sursa: startco)

II. Modificări ce afectează PFA-urile

a. PFA-urile în sistem real

Din 2024, contribuția la sănătate se va calcula raportat la venitul net în locul plafoanelor de 6, 12 și 24 de salarii. De asemenea, ea devine o cheltuială deductibilă, iar PFA-urile care au venituri anuale mai mici de 60 de salarii minime vor plăti 10% din venitul net. Există două excepții însă:

PFA-urile care au venituri anuale mai mici de 6 salarii minime (19.800 de lei) vor plăti contribuția la sănătate raportat la acest plafon minim, adică 1.980 de lei. Fac excepție de la această regulă PFA-urile care au și contract de muncă în paralel, studenții și persoanele cu handicap. Acestea vor plăti 10% din venitul net, chiar dacă suma încasată este mai mică de pragul de 6 salarii.

PFA-urile care au venituri anuale mai mari de 60 salarii minime (198.000 de lei) vor plăti contribuția la sănătate plafonat, adică 19.800 de lei. 

Contribuțiile la pensie și impozitul rămân neschimbate. Astfel, contribuția la pensie este de 25% din plafoanele de 12 și 24 de salarii minime, după cum urmează: 

Pentru venituri mai mici de 12 salarii (39.600 de lei)- nu este obligatorie contribuția la pensie.

Pentru venituri între 12 și 24 de salarii
- contribuția se calculează raportat la plafonul de 12 salarii.

Pentru venituri mai mari de 24 de salarii (79.200 de lei) - contribuția se calculează raportat la plafonul de 24 salarii. 


b. PFA-urile în sistem normă de venit


În cazul PFA-urilor la normă de venit contribuția de sănătate se va calcula raportat la valoarea normei în locul plafoanelor de 6, 12 și 24 de salarii. 
Un PFA se poate încadra la normă de venit dacă îndeplinește simultan două condiții: 
1. Are încasări sub 25.000 de euro în anul anterior de activitate
2. Desfășoară o activitate  care se regăsește în nomenclatorul de norme de venit 

PFA-urile care în 2023 au venituri care depășesc pragul de 25.000 de euro vor fi nevoite ca din anul următor să fie impozitate în sistem real și să plătească taxe pe baza venitului net. (sursa: solo.ro)

III. Modificări ce afectează toate formele juridice

a. E-Factura, obligatorie începând cu 2024

Obligatorie pentru toate firmele începând cu 2024, modificând modul de emitere și primire a facturilor.


RO e-Factura are beneficii importante atât pentru administrația publică, cât și pentru mediul privat și va fi obligatorie pentru toate facturile emise catre persoane fizice sau juridice din Romania. Respectiv E-Factura nu este necesara daca se emit facturi in strainatate.

 • Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor în relația relația business-to-business (B2B);
 • Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
 • Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale UE;
 • Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
 • Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare și, implicit, asigurarea necesității de investiții ale statului român;
 • Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
 • Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF - Antifraudă de la distanță) pentru acțiunile de conformare și prevenire;
 • Datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale pertinente care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;
 • Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie." (sursa: mfinante.gov.ro)

Alte modificări semnificative


Introducerea taxei de sănătate pentru tichetele de masă


Începând cu data de 1 ianuarie 2024, tichetele de masă și cele de vacanță vor fi taxate suplimentar. Este vorba despre un procent de 10% care se virează către CASS, așa cum prevede legea publicată în Monitorul Oficial.

Așadar, de la 1 ianuarie 2024, angajatorii vor plăti o taxă suplimentară în cazul tichetelor de masă și de vacanță care sunt stipulate în contracte. Contribuția de 10% va fi trimisă către CASS. Practic, angajații care dispun de aceste beneficii vor primi cu 10 procente mai puțin, începând cu veniturile aferente anului viitor.

La data de 1 august 2023, valoarea tichetului de masă a ajuns la 35 de lei. De la 1 ianuarie 2024, urmează să se majoreze la 40 de lei. Cât despre tichetele de vacanță de care pot beneficia angajații care lucrează în sistemul privat, angajatorii le pot acorda doar în limita a șase salarii de bază minime brute pe țară (în cursul unui an fiscal). Cu alte cuvinte, pragul maxim este de 18.000 de lei. La momentul actual, tichetele se oferă în format digital și sunt supuse plății impozitului, însă nu contribuțiilor sociale. (sursa: cugetliber.ro)

Prin acest prilej, vrem să îți urăm un 2024 plin de succes și fără bătăi de cap fiscale!

Cu drag,

Echipa Growee

Comentarii