Concediul prenatal în 2024. Ce acte sunt necesare la dosar

Silvia Truta

5 luni în urmă

Concediul prenatal în 2024. Ce acte sunt necesare la dosar

În România, concediul de maternitate este un drept garantat de legislația muncii, ceea ce îți oferă oportunitatea de a te folosi de acest avantaj pentru a te ocupa în mod eficient de tine și de bebelușul tău. Totuși, este important să cunoști câteva aspecte specifice pentru a te bucura la maximum de această perioadă. Un aspect crucial de reținut este că concediul de maternitate include atât perioada prenatală, cât și pe cea postnatală.

Atât mama, cât și tatăl noului-născut au dreptul să întocmească și să depună documentația necesară pentru a primi indemnizația de creștere a copilului. Fiecare dintre ei are opțiunea de a alege să petreacă timpul în concediu de creștere alături de copil.

I. Ce acte sunt necesare

 1. Actele de identitate ale părinților
 2. Cerere tip pentru indemnizație creștere copil
 3. Certificatul de naștere al copilului
 4. Hotărâre judecătorească pentru adopție sau plasament (unde se aplică)
 5. Adeverința de la angajator
 6. Declarația pe proprie răspundere
 7. Extras de cont
 8. Dosar cu șină

  Mai jos găsești detaliile pentru fiecare document în parte:

În primul rând, actele de identitate (copie și original) atât ale părintelui care va intra în concediu de creștere a copilului, cât și ale celuilalt părinte. De asemenea, certificatul de naștere al copilului (copie și original) pentru care se solicită dreptul este esențial.

Cererea tip pentru indemnizație creștere copil este obligatorie. ( O poți descărca de AICI )

Cerere tip pentru indemnizatie crestere copil

Dacă este cazul, trebuie prezentate și documentele legale precum hotărârea judecătorească de încredințare pentru adopție sau plasamentul în regim de urgență (copie și original), precum și livretul de familie (copie) și certificatul de căsătorie (copie și original).

În plus, se cere o adeverință de la angajator care să ateste veniturile salariale impozabile ale solicitantului pentru 12 luni consecutive în ultimele 24 luni înainte de nașterea copilului, precum și detalii despre concediul de maternitate și data începerii concediului de creștere a copilului. În cazul în care tatăl solicită dreptul, va fi nevoie de o declarație pe propria răspundere care să confirme dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut.

În final, pentru cei care optează pentru virarea indemnizației în cont bancar, este necesar un extras de cont pe numele beneficiarului și un dosar cu șină.

II. Condiții pentru a beneficia de indemnizația pentru creștere copil în 2024

Conform legilor actuale, sunt eligibile pentru indemnizația de creștere a copilului persoanele care, în perioada de 24 de luni anterior nașterii copilului, au avut venituri impozabile timp de 12 luni consecutive și care se află în concediu pentru creșterea copilului.

Totuși, există și alte situații în care poți beneficia de această indemnizație, chiar dacă nu îndeplinești condiția menționată anterior. Acestea includ situații precum:

 • însoțirea soțului într-o misiune permanentă în străinătate,
 • primirea indemnizației de șomaj,
 • beneficierea anterioră de indemnizație de creștere a copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani,
 • primirea unei pensii de invaliditate,
 • participarea la cursuri de formare sau perfecționare profesională, fie din proprie inițiativă, fie cu acordul angajatorului,
 • beneficierea de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,
 • realizarea unor perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii,
 • urmarea cursurilor de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal, sau absolvirea în ultimele 60 de zile a cursurilor de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență.

De asemenea, pentru luna în care s-a născut copilul, se ia în calcul venitul corespunzător acelei luni.

III. Cum se face calculul pentru indemnizația de creștere copil pentru 2024

Concediul prenatal

Dimensiunea indemnizației lunare pentru creșterea copilului este determinată la 85% din media veniturilor nete obținute în cele 12 luni din ultimii doi ani înainte de nașterea copilului. Cu toate acestea, indiferent de valoarea acestor venituri, indemnizația nu va fi mai mică de 1.495 lei și nu va depăși suma de 8.500 lei. Această limită se aplică chiar și în cazul în care veniturile părintelui care se află în concediu de creștere a copilului sunt considerabil mai mari.

De exemplu, dacă salariul tău net este de 5000 de lei, dar anul precedent ai avut 4500 pentru fiecare dintre cele 12 luni, se calculeaza media între 4500 și 5000 este 9500/2, adică 4750. Apoi, se calculează 85% din 4750. Rezultatul este 4037.5 lei. Aceasta este suma pe care o vei primi lunar pentru creșterea copilului.

Dacă venitul tău lunar este de 8500 lei, indemnizația va fi 7225 lei lunar.

Dacă venitul tău lunar este de 130 000 lei, indemnizația va fi de 8500 lei lunar, chiar dacă 85% din 130 000 este 110 500.

IV. Când se depun actele necesare pentru a primi indemnizația


Acte pentru indemnizatie crestere copil

Pentru a obține indemnizația de creștere a copilului, cererea și documentele necesare trebuie depuse într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate, indiferent de care dintre părinți face această depunere. Concediul de maternitate, care include atât perioada prenatală cât și cea postnatală, are o durată totală de până la 126 de zile, drept ce aparține exclusiv mamei. Este posibil ca duratele concediilor prenatal și postnatal să fie ajustate reciproc, în funcție de recomandările medicale și de alegerea persoanei care beneficiază de concediu. Conform legislației, durata minimă obligatorie a concediului postnatal – concediul de lăuzie – este de 42 de zile calendaristice, începând de la data nașterii copilului.

Poți depune documentele la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din cadrul localității pe raza căreia locuiești. Actele se depun de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului și se prezintă în original.

V. Când vei primi banii pentru creșterea copilului

Bani pentru cresterea copilului

Conform legislației, plata indemnizației de creștere a copilului începe imediat după nașterea copilului pentru persoanele care nu beneficiază de concediu postnatal, sau la finalizarea concediului postnatal. Această plată se va efectua cu condiția ca documentația necesară să fie depusă într-un interval de 60 de zile. Chiar dacă dreptul la indemnizație de creștere a copilului este valabil de la finalizarea concediului postnatal sau de la nașterea copilului, în practică, plata indemnizației se realizează după un interval de cel puțin 30 de zile de la depunerea documentelor necesare. În acest caz, plata indemnizației va fi efectuată retroactiv.

Indemnizația de creștere a copilului se va acorda începând de a doua zi după încheierea concediului de maternitate, cu condiția ca cererea să fie depusă într-un termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată. Pentru persoanele care nu sunt eligibile pentru concediu de maternitate, indemnizația începe de la data nașterii copilului, presupunând că cererea este depusă în același termen de 60 de zile lucrătoare. În cazurile de adopție, stabilire a tutelei, plasament sau plasament de urgență, dreptul la indemnizație începe de la data respectivă, tot cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acel moment. În toate alte situații, indemnizația este acordată începând cu data la care cererea a fost efectiv depusă.

VI. Care este situația dacă ai gemeni, tripleți sau multipleți?

Gemeni tripleti multipleti indemnizatie crestere copil

Conform unui proiect al Ministerului Muncii adoptat de Guvern pe 14 septembrie 2023, indemnizația de creștere a copilului pentru părinții care au gemeni, tripleți sau multipleți a fost crescută cu 50%. Această majorare a venit în urma adoptării normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 164/2022, oferind astfel beneficii suplimentare acestor părinți. Detaliile actului normativ specifică faptul că indemnizația lunară va fi suplimentată cu 50% pentru al doilea copil și următorii născuți din sarcini gemelare, tripleți sau multipleți, respectând condițiile legale. Normele metodologice oferă, de asemenea, clarificări privind procedura în situația cumulării drepturilor pentru copiii cu vârste între 0-2 ani și cei de 3-7 ani. Această majorare este aplicabilă și în cazurile în care părinții beneficiază deja de indemnizație pentru creșterea unui alt copil. În plus, părinții vor beneficia de facilități fiscale, inclusiv o creștere a plafonului de venituri impozabile pe perioada concediului de creștere a copilului, de la 6.500 de lei la 10.512 lei, conform informațiilor furnizate de Ministerul Muncii.

Sperăm că acest articol te ajută pentru a lua cele mai bune și potrivite decizii pentru tine referitoare la concediul prenatal și de creștere al copilului.

Cu drag,

Echipa Growee

Surse: Libertatea.ro, NN, EJobs, Totul Despre Mame

call to action

Poate ți-ar plăcea să citești și despre...

Schimbări fiscale semnificative în România din 2024: O privire de ansamblu

Apasă aici

Comentarii